Diplomová práce Oto Macka v Národním technickém muzeu v roce 1993, atelier skla VŠUP Profesor Vladimír Kopecký, objekty klauzury atelier skla VŠUP1992
N.T.M. Oto Macek 1992
N.T.M. Oto Macek  1992
N.T.M. Oto Macek 1992
N.T.M. Oto Macek 1992
N.T.M. Oto Macek 1992
http://www.m-design.euweb.cz/ntmotomacek1993/
http://www.m-design.euweb.cz/ntmotomacek1993/
http://www.m-design.euweb.cz/ntmotomacek1993/

Obhajoba diplomové práce Oto Macka v Národním technickém muzeu v roce 1993, atelier skla VŠUP Profesor Vladimír Kopecký

Optickým deformováním skutečného místa nebo objektu či detailu předmětu opouštím lidská měřítka, která jsou nejprve dána každému z nás. Vedle toho každý chápe svět i sám za sebe. Každý si přivykl vnímat věci kolem sebe poněkud jinak. To je dáno-kromě originálnosti osudu každého z nás a vyhraněné individuality, také našimi rozměry. To znamená, že člověk menší postavy může mít odlišné vnímání proporcí než člověk vysoký. Je pravděpodobné, že tato příčina oběma poskytuje jiný zorný úhel vnímání. Mou snahou je člověka oprostit od navyklých principů vnímání okolního světa. Člověk, který má svůj horizont pohledu ve výši 160 cm, vnímá svět z této výšky. Vše ostatní co je mimo tento horizont, je v jeho bezprostřední blízkosti nad ním nebo pod ním. (Tedy i nad člověkem samotným). Vnímáme horizont pohledu jako měřítko hodnot "NAD a POD" stejně tak vnímáme vzdálenost věcí tak jak dlouhé jsou naše ruce a kam až můžeme dosáhnout....Proto mohu skleněnými dutými vodiči světla pomocí zrcadel, optických hranolů i pomocí různých jiných principů a prostředků, přenášet, komponovat, abstrahovat a malovat skutečné prostory skutečností samotnou. Vše přenáším do průměrného horizontu vizuálního vnímání asi 120 cm nad zemí, přičemž vnímaný cíl díky těmto optickým možnostem může být kdekoliv, to znamená; tam, kam člověk svým běžným vnímáním nepronikne vzhledem ke skutečnému stanovišti za sebe, pod sebe, ale i do takových prostorů, do kterých nelze vstoupit. Tím také dochází k ozvláštnění a k částečnému narušení našeho vnímání. Protože je sklo vynikající vodič světla, jsou objekty pouze závislé na světelném čase dne. Aniž by změnily svoje stanoviště, registruje přístroj všechny, hlavně světelné proměny v celém prostoru, v transformaci dané uvnitř konstrukcí přístroje. To pro mne znamená, že každé umělecké dílo má jak umělcem vnesený, subjektivní, tak divákem vnímaný "energetický'' kód. Mé přístroje a jejich průhledy nejsou však pouze přenašeči informací z okolního světa. Na základě vložených optických principů přístroje zmnožují nebo vymezují zaměřená místa pozorovaného světa. Možnosti přístroje jsou variabilní a každý kdo je vlastní se může spoluučastnit s autorem na tvůrčím procesu hledáním, vymezováním, či zaměřováním, čehož výsledkem je ozvláštněná nebo netušená podoba reality. Protože chci přivést diváka či vlastníka objektu právě k takovému vnímání, všechny hledače jsou napevno přichyceny ke stojanům. Nejsou tudíž snadno přenosným dalekohledem, třebaže svým principem jsou vlastně jen kukátka. Tím zároveň chci zastavit dnešního pozorovatele (diváka-návštěvníka) ať již muzeí či zámků nebo čehokoliv, aby od spekulativního myšlení přešel k takovému myšlení, kde čas má jiný rozměr než prosté trvání, kde téměř nehraje svoji fyzikální roli, tam, kde podstatou je hloubka prožitku "zastavení".

Optické objekty jsou trojího druhu:První vymezuje okolní prostředí jen výsekem jeho určité části, tím konfrontuje malý vnitřní svět a velký okolní svět. Druhá skupina je autonomní, vyznačuje se svou uzavřeností, svým vlastním vnitřním světem. Jediný kontakt s okolím je světlo, objekty jsou iluzivní. Třetí jsou přenašeče horizontu. To znamená, že objekty umožňují vidět realitu i tam, kam nelze vstoupit. Je možné tvrdit, že většina z nich má charakter okna, které se ocitá ve volném prostoru, aniž by vyžadovalo architekturu. jsou však architekturou samy o sobě (svou stavbou), ale architekturou bez základního účelu. V relaci s předchozím vročením bych svou diplomovou práci a mojí instalaci v Národním technickém muzeu vymezil pojmem " VNÍMÁNÍ ". Mým záměrem je dovést diváka skleněnými tělesy k jiným způsobům vidění a vnímání exponátů muzea, a tak jej i uvést k pochopení a chápání procesu vědeckého a technického myšlení a objevování, (skrytém v historických exponátech) a tím podřízením se hodnotám objeveným, hodnotám historickým, hodnotám neopominutelným. Myšlence realizovat diplomovou práci v budově NTM mne přivedla nabídka ředitele NTM pana Janouška. Vytvořit instalaci v budově plné technických exponátů historických objektů, které pocházejí z lidské touhy po pokroku, z lidského umu a důmyslu, která jsou smysluplná a provedená na velmi vysoké úrovni, je velmi nelehké. Chci, však upozornit ,že "Výstava v NTM" má charakter obecného experimentu, protože objekty, které jsem tady nainstaloval, mohou pozorovat cokoli a přenést mne samotného do úplně jiného světa, např. Botanické zahrady nebo části městské skládky. Všude však ovlivním orientaci myšlení ve vztahu k prostředí, do kterého své objekty instaluji. V případě volby místa v NTM uvádím pozorovatele do uvažování.... o historii řemesel a technologii o počátcích průmyslové výroby ve vztahu k užitku, účelu a smyslu, skloubení krásy a funkce a takto k hledání skutečného významu civilizace.

Technologie, popis práce:Pro realizování své práce jsem použil techniky řezání, lepení a broušení tabuIového skla. Pro práci s kovem svařování. Při konstruování jsem použil obecných znalostí z optiky. Pro lepení jsem využil dvousIožkové epoxidové lepidlo a Iepidlo silikonové. Řezání jsem prováděl diamantovým kotoučem (diamantová pila) nebo řezákem Silwerschnit. Při broušení jsem použil pouze hrubost 35 a (pro hladinářské broušení). MateriáI, který jsem uplatnil je tabulové sklo o síle 01, 03, 04, 05, 09 a 1 cm. Kov-hranol plný 11x11 mm, jekl 20x20mm a 10x20mm. Povrchová úprava kovových konstrukcí Industrol základní, Balakryl povrchový.

průhled NTM Oto Macek 1993

NTM Oto Macek 1993

průhled NTM Oto Macek 1993

Oto Macek 1993

průhled klauzura Oto Macek 1992

klauzura Oto Macek 1992

průhled klauzura Oto Macek 1992

klauzura Vijanovy sady 1992

Oto Macek N.T.M. © 1993 Oto Macek www © 2017 M-muzic Oto Macek © 2017